:  ۹۸۸۴۲
:  اقتصاد
:  ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی
:  دموکراسی جنبه های اجتماعی
:   کویر
:  وزیری
:  ۱۶.۵
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۵۸۰
:  ۷۳۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!