:  ۳۷۱۰
:  مذهبی
:  آموزش قرائت قرآن کریم
:  عمومی و مذهبی
:  وزیری
:  ۱۳۹۸
:  ۱۰
:  شومیز
:  ۱۴۴
:  ۱۲۰,۰۰۰ ریال