:  ۵۵۱۷۳۳۱۷
:  مذهبی
:  آداب تعلیم و تعلم
:  سلسله گفتارهای انسان شناسی روان شناسی و هدف شناسی
   استاد محمد شجاعی
:   مؤسسه فرهنگی هنری منتظران منجی
:  ۹۰,۰۰۰ ریال


توضیحات

CDسلسله گفتارهای انسان شناسی روان شناسی و هدف شناسی
دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!