:  ۶۶۸۹۴
:  تاریخ کهن
:  حکایت زمستان
:  جنگ ایران و عراق
   سعید عاکف
:   ملک اعظم
:  رقعی
:  ۱۴.۶
:  ۲۱.۷
:  نرم
:  ۲۶۴
:  ۲۱۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

خاطرات عباس حسینمردی. نویسنده در این کتاب به واگویی خاطرات یکی از رزمندگان دفاع مقدس میپردازد و حکایت رزمندهای را بیان میکند که در صحنهای صحنههای نبرد میرود تا توسط دشمن در یک گور دسته جمعی دفن شود ـ در واپسین لحظات ـ متوسل به وجود حضرت ابوالفضل العباس(ع) میگردد و به معجزه آن حضرت از مرگ حتمی نجات مییابد. پس از آن در دل دشمن و در میان اردوگاههای مخوف چند بار دست به عملیاتهای شهادتطلبانه میزند اما... از نکات قابل توجهی که نویسنده در این کتاب تلویحا به آن اشاره میکند، مسئله ارتباط رزمندگان و آزادگان با توسل به اهلبیت(ع) است که رمز و راز موفقیتهای آنها را در همینجا باید جستجو کرد.

 


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!