:  ۴۴۷۲۵
:  تاریخ کهن
:  دنباله جست وجو در تصوف ایران
:  ایران تاریخ
   عبدالحسین زرین کوب
:   امیرکبیر
:  وزیری
:  ۱۵
:  ۲۴.۵
:  نرم
:  ۴۱۲
:  ۳۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

دنباله جستجو در تصوف ایران: کتاب حاضر خط سیری را که جستجو در تصوف ایران در پیش داشت از سر می گیرد و به نقد صوفی و نهضت های صوفیه و تصوف و فلسفه و... می پردازد. در این کتاب هدف جستجو، رد و قبول نیست بلکه مقصود بررسی ویژگی هایی است که پدیدة تصوف را از سایر پدیده های فکری و شناختی مشابه متمایز می کند .

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!