:  ۱۶۶۲۳۸
:  تاریخ کهن
:  افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی (اتحادیه ساسانی پارتی و فتح ایران به دست عرب ها)
:  ایران تاریخ ساسانیان
   پروانه پورشریعتی
   آوا واحدی نوایی
:   نشر نی
:  وزيري
:  ۱۷.۵
:  ۲۴.۵
:  سخت
:  ۶۴۲
:  ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!