:  ۱۵۲۹۲۱
:  تاریخ کهن
:  روایت های خاندان رستم و تاریخ نگاری ایرانی
:  رستم ایران تاریخ
   ساقی گازرانی
   سیما سلطانی
:   نشر مرکز
:  رقعي
:  ۱۴.۵
:  ۲۲
:  سخت
:  ۲۸۸
:  ۵۱۹,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب بسیار خوبی بود. به روشی کاملا علمی و بر اساس سکه ها و متون قدیمی و ... رابطه خاندان رستم و سورن را بررسی میکند و به روابط این خاندان با مرکز قدرت سلسله اشکانی می پردازد. خواندن این کتاب را به علاقمندان به شاهنامه توصیه میکنم.
۱۵ مهر
مینا مکوندی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید