:  ۹۵۰۸۱
:  تاریخ کهن
:  گذشته تحریف شده تفسیر دوباره اروپا
:  تاریخ نویسی اروپا
   خوسپ فونتانا
   افشین خاکباز
:   مینوی خرد
:  وزیری
:  ۱۳۹۴
:  ۱
:  ۱۵.۶
:  ۲۳
:  سخت
:  ۲۴۲
:  ۱۷۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
اروپا و بعضی از کشورهای آن به خصوص، فرصت مناسبی برای ایران است تا با برقراری ارتباط با آنها، حضور و نقش پر رنگی در دنیا ایفا کند و همچنین شرکای سیاسی و اقتصادی برای خود فراهم کند. برای ارتباط ابتدا باید شناخت حاصل شود و پیش از آن البته علت و جذابیت لازم است که خود محصول شناخت است.

اما آیا ما نسبت به اروپا شناختی دقیق داریم؟ شناخت ما از اروپا و غرب، شناختی ایدئولوژیک است تا تاریخی و واقع بینانه. شناخت تاریخی از دل واقعیت‌های تاریخی بر می‌آید و شناخت ایدئولوژیک از علایق و پیش‌فرض‌های ما و همچنین در چارچوب نگاهی تقلیل انگارانه(اکبری نوری، رضا:۱۳۹۴).

لذا ... دیدن ادامه » برای شناخت تاریخی اروپا مبتنی بر عینیات تاریخی، می‌بایست از تاریخ اروپا دانست و کتاب «گذشته تحریف شده؛ تفسیر دوباره اروپا» تلاشی در همین راستا است. می‌توان با شناخت تاریخ اروپا، امروز آن را شناخت و فهمید و همچنین فردای آن را. چرا که اروپا در حال شکل‌گیری است و دیروز امروز را رقم می‌زند و آثار اقدامات امروز را فردا متوجه می‌شویم.

مجموعه شکل‌گیری اروپا ابتکار مشترک پنج ناشر به زبان‌ها و ملیت‌های مختلف است: بک در مونیخ، بلکول در آکسفورد، کریتیا در بارسلون، لاترتسا در رم و لوسوی در پاریس. هدف این مجموعه شرح تاریخ اروپا و نمایش پیروزی‌ها و البته نه پنهان ساختن دشواری‌ها است. گذشته تحریف نشده اروپا را از آن‌جا روایت می‌کند که از چه زمانی آغاز شده و چه تاریخی را پشت سر گذاشته است؟

ژاک لوگوف ویراستار مجموعه می‌گوید هدف ما توجه به پرسش‌های اصلی پیش روی کسانی است که در ساختن اروپا سهیم بوده‌اند و هم‌زمان در پی آنیم که آتش کنجکاوی مردمان جهان را فرونشانیم؛ جان کلام این که ما در پی پاسخ گفتن به این پرسش‌هاییم که اروپاییان کیستند؟ از کجا آمده‌اند؟ و به کجا می‌روند؟

کتاب در ۱۰ فصل با نام‌های آینه بربریت، آینه مسیحیت، آینه فئودالی، آینه شیطان، آینه روستایی، آینه آداب، آینه وحشیان، آینه پیشرفت، آینه علوم و بیرون تالار آینه نگاشته دسته بندی شده است که هر کدام از این‌ها بخشی و سهمی از تاریخ اروپاست.

نویسنده فصل اول کتاب را با این سوال آغاز می‌کند که اروپا از چه زمانی آغاز شده است؟ فصل اول به اولین مهاجران اروپایی، یعنی انسان‌هایی که حدود ۶۵۰ هزار سال پیش در این منطقه زیسته‌اند و کیستی و چگونگی شکل‌گیری بربریت در اروپا اختصاص دارد. واژه بربریت به نظر نویسنده فردی است که نمی‌تواند منظور خود را به یونانی سلیس بیان کند.

آینه مسیحیت موضوع فصل بعدی است که به نقش مسیحیت و کلیسا در تاریخ سیاسی و اجتماعی اروپا پرداخته است. در چشم انداز تاریخی سنتی دومین عنصری که همراه با فرهنگ یونانی و رومی ویژگی اروپا محسوب می‌شود را مسیحیت می‌داند.

فصل سوم کتاب در رابطه با فئودالیته در اروپاست. که ضمن مرور تاریخ و نظرات مختلف پیرامون آن معتقد است فئودالیته با تمایل به توسعه در قرون وسطی ارتباط چندانی نداشت. اما در ادامه می‌گوید یافته‌های اخیر باستان‌شناسی نشان می‌دهد که از سال ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ به طول انجامیده و مطابق آن رشد کشاورزی در سده هفتم و قبل از ظهور فئودالیسم آغاز شده است.

به همین ترتیب در فصل چهارم به جنگ‌های مسیحیت و کلیسا با بدعت‌گذاران و منتقدان کلیسا و همچنین جنگ‌های صلیبی با اسلام می‌پردازد. و در پنج و ششمین فصل از کتاب مختص ناآرامی‌های اروپا است و از سودای ایجاد جامعه بحث می‌شود که در آن همه چیز اشتراکی و تفاوتی میان رعیت و شهسوار نباشد. در اروپا از سده چهاردهم تا شانزدهم این حوادث اهمیت و رواج روزافزونی یافت که در کتاب اتفاقات و فرهنگ و عوامل آن بررسی می‌شود. مانند شورش جان کید در انگلستان.

در فصل‌های بعدی نیز به کشف امریکا و استرالیا توسط اروپاییان و بررسی پیشینه و تاثیر آن در تاریخ اروپا پرداخته و فصل نهم به زمینه‌ها و عوامل پیشرفت اروپا و سهم دیگر مناطق از جمله آسیا و اسلام بحث کرده و آنها را پنهان نمی‌کند. در نهایت به بررسی و روایت شکل‌گیری دولت و نطام سیاسی و اجتماعی جدید در اروپا و وظایف دولت و دفاع از حقوق شهروندان می‌پردازد.

اما چیزی که با مطالعه این کتاب خواننده کسب خواهد کرد اول شناخت جامع اروپاست و همچنین تصوری از آینده آن و دوم، کسب تجربه اروپا و تطبیق آن با شرایط فعلی جامعه خودمان، بدون آن‌که گفته باشیم ما باید همان راهی را برویم که آنها رفته‌اند، چرا که ایران فرهنگ، تاریخ و مردمان خود با همه تفاوت‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارد و در نتیجه سرنوشت متفاوتی نسبت به اروپا نیز خواهد داشت.

http://www.alef.ir/book
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
نخستین چیزی که باید بیاموزیم این است که مشکلات ما و مشکلات مردمان کشورهای توسعه‌نیافته را باید با یکدیگر حل کرد. اگر بر پنهان‌شدن در پشت این دیوارها اصرا کنیم، به‌دست مهاجمان بیرونی و داخلی از پای درمی‌آییم.
سمیه امیری و محمدرضا کشاورزی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید