:  ۳۶۵۳
:  متفرقه
:  ابشالوم ابشالوم
:  داستان های آمریکایی قرن 20
   ویلیام فاکنر
   صالح حسینی
:   نیلوفر
:  رقعی
:  نرم
:  ۴۱۳
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
آری، ماتم از بین می‌رود، این را می‌دانیم امّا از غده‌های اشک بپرس ببین اشک‌افشاندن را از یاد برده‌اند.

ویلیام فاکنر
آبشالوم، ... دیدن ادامه » آبشالوم
صالح حسینی
۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بهار موسوی این را خواند
خسرو پرویز ، مینا مکوندی و فاطمه خیاطی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
شاید زن ها آن قدر هم پیچیده نباشند و نزد آن ها هرگونه مراسم عقد بهتر از برگزار نشدن آن باشد و اگر آدم سیاهکاری مراسم عقد را مفصل بگیرد بر مراسم ساده ای که مرد خدایی برگزار کند برتری دارد .

۱۴ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید