:  ۱۴۶۱۵
:  متفرقه
:  خشم و هیاهو
:  داستان های آمریکایی قرن 20
   ویلیام فاکنر
   صالح حسینی
:   نیلوفر
:  رقعی
:  نرم
:  ۴۳۰
:  ۴۸۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:


کتاب رمان خشم و هیاهو ویلیام فاکنر با ترجمه صالح حسینی توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است. فاکنر در رمان خشم و هیاهو فقط داستان سرایی نمی کرد، بلکه زندگی را به تصویر می کشید و فلسفه ای را مطرح می کرد. او همچون بافت شناس زندگی به کشورش می نگریست، آن را جسمی زنده می انگاشت و برای آزمایش و تشخیص بیماری، از آن تکه برداری می کرد. او بدون تعصب، اما با همدردی به حیوانات و گیاهان، به مردان و زنان و کودکان، به سفیدپوستان و سیاه پوستان می نگریست. با موشکافی در شکل، سفتی و نرمی، طعم، صدا و بوی آنان، جسم و ذهن و درون اسرار آمیزشان، بیم و امید، عشق و نفرت و رنج و جنایت را مطالعه می کرد و همه را به گونه ای پیچیده و دشوار –لیکن شجاعانه و صادقانه- روی کاغذ می آورد و در آنها به فلسفۀ شکیبایی و تقدیر دست می یافت. او ما را ژرف اندیش تر از پیش بر جای گذاشت.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
رمانی با ساختار و استخوان بندی قوی، و همچنین ترجمه عالی آقای صالح حسینی.
۱۷ دى
fatemeh mozaffarpour و احمدرضا احمدی میرقائد این را خواندند
مینا مکوندی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کونتین گفت: از این خانه بدم میاد. می ذارم از اینجا فرار می کنم.
جیسن گفت: خیلی وقته در حال فراری، اما آنقدر دور نمی روی که وقت غذا اینجا نباشی!
۱۷ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تا می‌آییم متوجه آن بشویم تراژدی دست‌دوم می‌شود...
۲۳ آبان ۱۳۹۴
سبحان معصومی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
باور کردن این فکر سخت است که عشق یا اندوه سند قرضه ای ست که بدون نقشه خریداری می شوند و خواهی نخواهی موعدشان سر می رسد و بدون اطلاع قبلی بازخرید می شوند تا جایشان را به هر موضوع دیگری بدهند... !

... انسان مساوی ست با حاصل جمع بدبختی هایش. ممکن است گمان برد عاقبت روزی بدبختی خسته و بی اثر می شود٬ اما آن وقت خود زمان است که سرچشمه ی بدبختی ما خواهد شد...!

... ... دیدن ادامه » دوباره خود را در زمان میدیدم و صدای ساعت را می شنیدم. این ساعت پدربزرگ بود و هنگامی که پدرم آن را به من میداد گفت: کونتین٬ من گور همه ی امید ها و همه آرزوها را به تو می دهم .......... من این را به تو میدهم نه برای آنکه زمان را به یاد بیاوری٬ بلکه برای اینکه گاهی بتوانی لحظه ای آن را از یاد ببری٬ برای اینکه از این خیال درگذری که با کوشش برای تسخیر زمان٬ خود را از نفس بیاندازی. سپس گفت: زیرا هیچ جنگی به پیروزی نمی رسد ... صحنه ی جنگ فقط دیوانگی و نومیدی انسان را به او نشان می دهد و پیروزی چیزی نیست مگر توهم فیلسوف ها و احمق ها...!

خشم و هیاهو / ویلیام فاکنر
۱۹ مرداد ۱۳۹۴
امیر محمد شکری این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید