:  ۵۵۱۰۸۱۲۸
:  داستانی
:   درخت کج
:   روزنه
:  رقعی
:  ۱۳۹۲
:  ۱
:  شومیز
:  ۱۱۲
:  ۵۰,۰۰۰ ریال


 درباره کتاب:

دریاچهی ارومیه پس رفته است. پلیکانها قهر کردهاند و دختر مرده است. خاطرات دو برادر هنوز اما زنده اســت و مرور میشود، در تبریز و در آمستردام. جایی دیگر مادربزرگ خوابیده اســت و خوابهای بدی میبیند. نازنین در اتاق خودش نشسته اســت و به این فکر می‌کند که بزرگ شده است و ترسهایاش هم بزرگتر شدهاند.میداند که دیگر یک ایمیل تند نوشــتهی عاشقانه کار چندانی از پیش نمیبرد. نادر به او میگوید: »خانم! کاش میشد این گل زرد روسری شما را بو کرد« کمی آن سوتر امیر می خواهد برای تولد بیست و سه سالگی ژیال هدیهای ببرد که »مال قبل از میالد باشد، قبل از میالد حضرت مسیح عزیز« و...دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!