اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۷۹۸۰۶
:  روانشناسی
:  روان شناسی توده ای و تحلیل اگو
:  روانکاوی
   زیگموند فروید
   سایرا رفیعی
:   نشر نی
:  رقعی
:  ۱۳۹۳
:  ۱
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۱۲
:  ۱۲۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

اگر دانش روا ن شناسی که گرایش ها، محرک های غریزی، انگیزه ها و مقاصد فرد را تا تبلور آن ها در کنش هایش و تا روابط فرد با نزدیکانش پی گیری می کند، وظیفه اش را به طور کامل به انجام رسانده باشد و پیوندهای متقابل آن ها را روشن کرده باشد، ناگهان خود را با وظیفه ای جدید و انجام نشده روبه رو خواهد دید. روان شناسی ناچار به توضیح این واقعیت شگفتی آور خواهد بود که فردی که روان شناسی مورد بررسی قرار داده و شناخته است، در شرایط خاصی کاملاً دور از انتظار احساس و فکر می کند و دست به کنش می زند. این شرایط همانا ملحق شدن به توده ای از مردم است که ویژگی های تودهٔ روان شناختی را به خود گرفته اند. اما توده چیست و چگونه توان تأثیرگذاری ای تا این حد تعیین کننده را بر زندگی ذهنی افراد به دست می آورد، و دگرگونی ذهنی ای که بر افراد تحمیل می کند در چه چیزی نهفته است؟

اگر دانش روا ن شناسی که گرایش ها، محرک های غریزی، انگیزه ها و مقاصد فرد را تا تبلور آن ها در کنش هایش و تا روابط فرد با نزدیکانش پی گیری می کند، وظیفه اش را به طور کامل به انجام رسانده باشد و پیوندهای متقابل آن ها را روشن کرده باشد، ناگهان خود را با وظیفه ای جدید و انجام نشده روبه رو خواهد دید. روان شناسی ناچار به توضیح این واقعیت شگفتی آور خواهد بود که فردی که روان شناسی مورد بررسی قرار داده و شناخته است، در شرایط خاصی کاملاً دور از انتظار احساس و فکر می کند و دست به کنش می زند. این شرایط همانا ملحق شدن به توده ای از مردم است که ویژگی های تودهٔ روان شناختی را به خود گرفته اند. اما توده چیست و چگونه توان تأثیرگذاری ای تا این حد تعیین کننده را بر زندگی ذهنی افراد به دست می آورد، و دگرگونی ذهنی ای که بر افراد تحمیل می کند در چه چیزی نهفته است؟دیوار این محصول | کل دیوار