:  ۷۵۸۳۴
:  روانشناسی
:  راهبی که فراری اش را فروخت
:  راه و رسم زندگی
   فرنوش کرمی
:  رقعی
:  ۱۴.۲
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۳۶
:  ۴۴۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
از جمله کتابهایی بود که تا آخرش منو نشوند و با تمام مشغله ای که داشتم ۷ روزه تمامش کردم‌. راهکارهای عملی فوق العلاده ای برای داشتن یک زندگی معناگرا ارائه میده. چیزی که انسان امروزی واقعا بهش نیاز داره.
این ازون کتابهاییه که باید حداقل ۱۰مرتبه خوندش تا حفظش کنی.
به همه توصیه میکنم در لیست کتابهای خودتون بزاریدش
۶ روز پیش، چهارشنبه
فاطمه خیاطی و آلاله پورکرم این را خواندند
خسرو پرویز این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
از جمله کتابهایی بود که تا آخرش منو نشوند و با تمام مشغله ای که داشتم ۷ روزه تمامش کردم‌. راهکارهای عملی فوق العلاده ای برای داشتن یک زندگی معناگرا ارائه میده. چیزی که انسان امروزی واقعا بهش نیاز داره.
این ازون کتابهاییه که باید حداقل ۱۰مرتبه خوندش تا حفظش کنی.
به همه توصیه میکنم در لیست کتابهای خودتون بزاریدش
۶ روز پیش، چهارشنبه
خسرو پرویز این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید