:  ۷۱۶۴۱
:  روانشناسی
:  24 استراتژی وارن بافت
:  سرمایه گذاری جنبه های روان شناسی
   جیمز پاردو
   علی آذرنوش
:   چالش
:  رقعی
:  ۱۴
:  ۲۲
:  نرم
:  ۱۶۰
:  ۲۴۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!