:  ۷۸۱۳
:  روانشناسی
:  بازی ها
:  روابط بین اشخاص
   اریک برن
:   ذهن آویز
:  رقعی
:  ۱۳۹۸
:  ۲۸
:  ۱۴.۱
:  ۲۱.۱
:  نرم
:  ۲۳۷
:  ۲۴۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
در دید کلی ، کتاب جالبی است زیرا به ما فهم جدیدی از روابط اجتماعی را می دهد ولی برای خواننده عادی ممکن است کسل کننده باشد چون به نظر من مانند کتابهای درسی دانشگاهی نوشته شده است.
۱۷ شهريور ۱۳۹۵
مشتاق حسین ، میم امیری ، ایرج پوراردشیر و سبحان معصومی این را خواندند
فاطمه حبیبی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتاب جالبی است ولی برای خواننده عادی کسل کننده می باشد(شبیه کتاب درسی روانشناسی تنظیم شده است!)
۱۷ شهريور ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید