:  ۶۰۹۰۶
:  روانشناسی
:  چه چیزی را میتوانید تغییر دهید و چه چیزی را نمیتوانید
:  تحول روان شناسی
   مارتین سلیگمن
:   آفشید
:  رقعي
:  ۱۳۹۲
:  ۲
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۰۰
:  ۷۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!