:  ۵۲۶۱۶
:  روانشناسی
:  روان شناسی بازی
:  بازی ها جنبه های روان شناسی
   قاسم عسگری زاده
:   امیرکبیر
:  وزيري
:  ۱۳۹۱
:  ۲
:  ۱۶.۵
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۲۷۹
:  ۹۷۸۹۶۴۰۰۱۳۲۷۴
:  ۲۶۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!