:  ۴۱۵۲
:  روانشناسی
:  از دولت عشق
:  موفقیت
   کاترین پاندر
   گیتی خوشدل
:  رقعی
:  ۱۴.۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۱۱۰
:  ۵۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
یکی از بهترین کتابهایی بوده که خوندم!چندین بار!
کاش به دور از تعصبات راجع به کتابها نظر بدیم
این کتاب در مورد عشق الهی و معجزه عشق و محبت هست و بسیار کتاب خواندی است که ارزش هزاران بار خوندن داره
۱۲ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یک کتاب مزخرف
ترجمه خلاصه انجیل
تبلیغ و ترویج جادوگری و خرافه پرستی
کتابی ... دیدن ادامه » در جهت تحمیق مردم
آدم با پول این کتاب باقالی بخره بخوره بیشتر استفاده میبره
نمیدانم چرا اجازه میدهند چنین کتابهایی نوشته، ترجمه و پخش بشه
۰۹ مرداد
کاش به دور از تعصبات راجع به کتابها نظر بدیم!مخصوصاً کتابی که راجع به خوبی کردن و مهر و محبته! نمیدونستیم صحبت از خوبی و عشق جادوگریه!!!
۱۲ مرداد
نامه نوشتن به فرشته ی کسی خرافات نیست؟
باور به وجود فرشته یعنی یک موجود خیالی خرافات نیست؟
باور به کتابی و گفتاری که دوهزار سال پیش نوشته و گفته شده خرافات نیست؟
تعصب را را شما دارید
این کتاب نه درباره عشق است و نه محبت و خوبی کردن
این کتاب گوسفند فرض ... دیدن ادامه » کردن مردم و تحمیق آنان
این کتاب باید جزو کتابهایی باشند که برای سوزاندن انتخاب میشوند و در جشن کتاب سوری سوزاندش
۱۲ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید