:  ۴۱۳۹
:  روانشناسی
:  از خوب به عالی
:  رهبری
   جیم کالینز
   ناهید سپهرپور
:   آوین
:  وزیری
:  ۱۶.۵
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۳۰۴
:  ۴۸۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کسانی که از رده خوب به عالی می رسند،به واسطه یک حس خلاقیت عمیق والزامی درونی نسبت به تعالی صرف وبه دور از ریا وبه خاطر رسیدن به تعالی برانگیخته می شوند.در مقابل، کسانی که حرکت می کنند وهمیشه در سطح متوسط باقی می مانند،بیشتر به واسطه ترس از عقب ماندن از دیگران برانگیخته می شوند.
۰۶ خرداد ۱۳۹۶
بهنام قاسمی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید