:  ۴۱۳۲
:  روانشناسی
:  از حال بد به حال خوب (شناخت درمانی)
:  شناخت درمانی
   دیوید برنز
   مهدی قراچه داغی
:   آسیم
:  رقعی
:  ۱۵.۲
:  ۲۲.۲
:  ۶۳۹
:  ۹۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!