:  ۳۵۲۹۹
:  روانشناسی
:  هنر عشق ورزیدن
:  عشق
   اریک فروم
   پوری سلطانی
:   مروارید
:  رقعی
:  ۱۳۹۸
:  ۳۵
:  ۱۴.۳
:  ۲۱.۲
:  نرم
:  ۲۱۶
:  ۳۳۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
ایمان چیست ؟
آیا ایمان ضرورتا از خرد و تفکر خردمندانه مجزاست یا با آن مخالف ست ؟ حتی برای شروع درک ِمسئله ایمان لازم است که فرق بین ایمان خردمندانه و ناخردمندانه را تشخیص دهیم .
منظورمن از ایمان ناخردمندانه اعتقادی ( به یک شخص یا عقیده ) است که اساس آن تسلیم به مرجعی عاری از خرد است . بر عکس ایمان خردمندانه اعتقادی ست که از تجربه ی آدمی در فکر و احساس سرچشمه میگیرد .
مهمترین ... دیدن ادامه » جنبه ی ایمان خردمندانه این نیست که به چیزی خاص عقیده داشته باشیم بلکه عبارت ست از صفت یقین و قاطعی که در عقیده ی ما باید وجود داشته باشد . ایمان خصلت منش آدمی ست که در همه ی شخصیت آدمی نفوذ دارد و تنها محدود به عقیده ای مشخص نیست

هنرعشق ورزیدن
اریک فروم
ترجمه :پوری سلطانی
۱۵ دى ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید