:  ۱۶۵۳۵۹
:  روانشناسی
:  دیگردوستی موثر (رساندن بیشترین خیر چگونه فهم ما را از زندگی اخلاقی تغییر می دهد)
:  نوع دوستی اخلاق
   پیتر سینگر
   آرمین نیاکان
:   نشر نی
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۲۴۷
:  ۳۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!