:  ۱۶۱۱۵۶
:  روانشناسی
:  ذهن ذن ذهن آغارگر
:  مدیتیشن
   شونریو سوزوکی
:   بیدگل
:  رقعی
:  ۱۳۹۸
:  ۱
:  ۱۲.۵
:  ۱۹.۵
:  نرم
:  ۲۰۹
:  ۲۸۰,۰۰۰ ریال


بدون پذیرش این حقیقت که همه‌چیز در تغییر است، نمی‌توانیم به آرامشی تمام و کمال دست پیدا کنیم. این حقیقت دارد ولی شوربختانه پذیرش آن برای ما دشوار است. ما چون حقیقت ناپایندگی را نمی‌پذیریم، رنج می‌بریم. پس علت رنج ما نپذیرفتن این حقیقت است. بنابراین این دو درس «علت رنج» و «همه‌چیز در تغییر است»، دو روی یک سکه‌اند. اما به لحاظ ذهنی علت رنج ناپایندگی است. به لحاظ عینی این درس صرفا این حقیقت بنیادی است که همه‌چیز در تغییر است.


دیوار این محصول | کل دیوار