:  ۲۸۳۶۹
:  روانشناسی
:  هاگاکوره
:  راه و رسم زندگی
   یاماموتوچونه تو مو
   سید رضا حسینی
:   چشمه
:  رقعی
:  ۱۳۹۸
:  ۶
:  ۱۴.۲
:  ۲۱.۲
:  نرم
:  ۱۷۶
:  ۲۸۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:


فلسفه هاگاکوره بیانگر دیدگاهی بسیار دور از اصالت عمل و ماده باوری مدرن ماست. جاذبه این فلسفه شهودی است نه عقلانی و یکی از مفروضات اصلی این فلسفه آن است که انسان تنها به مدد تأمل ساده به هر کجا که بخواهد می تواند برسد. شهود مبتنی بر خلوص دل و هدایت اخلاقی انسان را به اصول هدایت می کند.این کتاب از سیصد گزین گویه تشکیل شده که در یازده فصل به چاپ رسیده است.

دیوار این محصول | کل دیوار