:  ۱۵۱۹۸۳
:  روانشناسی
:  این بدان معناست آن بدین معنا
:  نشانه شناسی
   شان هال
   مجتبی پردل
:   ترانه
:  وزیری
:  ۱۶.۵
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۲۴۸
:  ۳۵۰,۰۰۰ ریال


این بدان معناست آن بدین معنا راهنمای شما در گذر از گردابی معنایی است که فرهنگ پدید می آورد در این کتاب، هفتاد و شش مجموعه از مفاهیم پایه ای نشانه شناسی از رهگذر انواع و اقسام اشیا تصاویر و متون مورد کندکاو قرار می گیرند. هر یک از مجموعه ها را پرسشی همراهی می کند. بدین سان خواننده می تواند پیش از ورق زدن و یافتن پاسخ نویسنده پاسخ خودش را مورد بررسی قرار دهد. در نتیجه، خواننده به چالش کشیده می شود تا در این باره بیندیشد که معانی چه سان ساخته، تفسیر و فهم می شوند. در مقالات روزنامه ها، در مجلات و در رادیو و تلویزیون، به طور مرتب از نشانه شناسی یاد می شود. اما نشانه شناسی چست، و چرا اهمیت دارد؟ نشانه شناسی را به عنوان نظریه نشانه ها تعریف می کنند. واژه semiotics از واژه یونانی semiotikos می آیئ که به معنی تفسیر کننده نشانه ها است. نشانه پردازی برای هستی آدمی حیاتی است، چه در زیربنای تمامی صورت های ارتباط قرار دارد.


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
معرفی بیشتر و تصاویری از داخل کتاب لطفا
۱۱ فروردين
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید