:  ۲۶۵۰۱
:  روانشناسی
:  روان شناسی کاربردی رنگ ها (پنتون)
:  رنگ جنبه های روانی
   لئاتریس آیزمن
   روح الله زمزمه
:   بیهق کتاب
:  خشتی
:  ۱۳۹۱
:  ۲
:  ۲۴
:  ۲۳
:  سخت
:  ۴۶۹
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!