:  ۱۵۰۰۵۰
:  روانشناسی
:  مثل یک هنرمند بدزد
:  خلاقیت
   آستین کلئون
   کوشا موسوی
:   مروارید
:  خشتي
:  ۱۴.۵
:  ۱۴.۵
:  نرم
:  ۱۶۲
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب خوبی بود وقتی کتابو باز میکنی و باین جمله پیکاسو شروع میشه :هنر دزدی است کنجکاو میشی بخونی پیشنهاد میکنم بخونید
۰۸ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید