:  ۱۱۶۹۷
:  روانشناسی
:  تفکر زائد
:  خودسازی
   محمد جعفر مصفا
   ندارد
:   نفس
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  سخت
:  ۲۱۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

«تفکر زائد پندار و توهمی است که در لباس اندیشه متجلی می‌گردد. تا زمانی که این نوع تفکر­ (و در حقیقت توهم) حاکم بر ذهن است، زندگی و هستی انسان در ابری از تیرگی خواهد گذشت، بی ‌هیچ هدف و مسیر روشن و بدون کمترین تسلط بر زندگی.»

 

این جمله‌ی پشت کتاب مصفا خود گویای زاویه‌ی دید نویسنده به انسان و هستی است. مصفا در این اثر با ترسیم مکانیسم­‌های ذهن، تأثیر آنها را در نگرش انسان به زندگی شرح می­‌دهد. وی در ابتدا نگاه انسان به پدیده‌­ها را به دو بخش تقسیم می­‌کند. این تقسیم‌بندی پایه‌ و اساس بقیه‌ی نظرات او است.

 

وی معتقد است: «ذهن ما عادت کرده است به اینکه جریانات و رویدادهای زندگی را از دو جنبه و دید نگاه کند و با آنها دو نوع رابطه داشته باشد: یکی دید یا رابطه‌­ی واقعی و دیگری ذهنی. من می‌بینم شما به فرم خاصی راه می‌روید، دست‌تان را تند یا آهسته حرکت می‌دهید، پای‌تان را بلند یا کوتاه برمی­‌دارید، راست یا خمیده راه می­‌روید.

 

در این دید من به راه رفتن شما به‌صورتی‌که واقعاً هست نظر دارم ـ بدون هیچ تعبیر و معنای خاصی. ولی من تنها به این دید اکتفا نمی­‌کنم. به راه رفتن شما از جنبه‌ی دیگری هم نگاه می‌کنم و در آن چیزی می‌بینم که مربوط به واقعیت راه رفتن نیست. بلکه تعبیر و تفسیری است که ذهن خود من از راه رفتن شما می‌کند. مثلاً می‌گوید این طرز راه رفتن موقرانه یا غیرموقرانه است، متواضعانه یا متکبرانه است، متشخصانه یا حقیرانه است. ما با تمام جریانات و پدیده‌های زندگی به همین شکل در رابطه‌ایم.»

 


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
تفکر زاید پندار و توهمی است که در لباس اندیشه متجلی می‎گردد. تا زمانی که این نوع تفکر (و در حقیقت توهم) حاکم بر ذهن است، زندگی و هستی انسان در ابری از تیرگی خواهد گذشت ـ بی ‎هیچ هدف و مسیر روشن و بدون کمترین تسلط بر زندگی.
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید