:  ۸۳۵۹۹
:  روانشناسی
:  بیداری قهرمان درون (دوازده کهن الگوی یاریگر برای یافتن خویشتن و دگرگونی جهان دورن)
:  خودسازی
   کارول اس پیرسن
   فرناز فرود
:  وزیری
:  ۱۷
:  ۲۴.۵
:  سخت
:  ۵۴۴
:  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
آیا این کتاب موجود نیست؟ چرا از لیست سفارش من حذف شد؟
۰۶ آبان ۱۳۹۶
parisa zendebudi این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید