:  ۶۵۱۹۴
:  شعر معاصر ایران
:  میترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم (پازل شعر امروز 34)
:  شعر فارسی قرن 14
   سابیر هاکا
:   نیماژ
:  رقعی
:  ۱۳۹۸
:  ۹
:  ۱۴.۲
:  ۲۰.۱
:  نرم
:  ۷۲
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
در قرن بیستم
هنوز هستند کسانی
که به زندگی انسان ها اهمیت می دهند
برای ... دیدن ادامه » آزادی
بیانیه صادر می کنند
از حقوق کارگرها
و برابری زنان در سازمان ملل دفاع می کنند!
اما با وجود همه ی این ها
خون های زیادی باید ریخته شود
تا ساختمانی
افتخار ملی یک کشور محسوب شود!

می ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم - سابیر هاکا
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶
روژیتا احمدی این را خواند
زهره حیاتی و مژده پ این را دوست دارند
انصافن چه مشخصه ی این شعر هست که به عنوان شعرچاپ میشن. اینا حتی به نثر شاعرانه هم نرسیدن.
۱۲ دى ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اگر روزی بمیرم
تمام کتاب هایی را که دوست دارم
با خودم خواهم برد
قبرم ... دیدن ادامه » را از عکس کسانی که دوستشان دارم پر خواهم کرد
و خوشحال از اینکه اتاق کوچکی دارم
بی آنکه از آینده وحشتی داشته باشم
دراز می کشم
سیگاری روشن می کنم
وبرای همه دخترانی که دوست داشتم آغوششان بکشم
گریه می کنم
اما درون هر لذت ترسی بزرگ پنهان شده است
ترس از اینکه
صبح زود کسی شانه ات را تکان بدهد و بگویید؛
بلند شو سابیر
باید برویم سر کار
۱۳ فروردين ۱۳۹۶
علیرضا اعرابی این را دوست دارد
عاشق این تیکه ام
۰۷ دى ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تمام زندگی ام بر این باور بوده ام
که دروغ نگویم
دل هیچ انسانی را نشکنم
و ... دیدن ادامه » این را پذیرفته ام که از بین رفتن قسمتی از زندگی است،
اما با وجود همه این ها
من از مرگ خودم می ترسم
می ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم!

از کتاب میترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم
۱۵ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید