:  ۴۵۹۱۲
:  شعر معاصر ایران
:  تاسیان (رقعی)
:  شعر فارسی قرن 14
   هوشنگ ابتهاج
:   کارنامه
:  رقعی
:  ۱۳۹۴
:  ۱۱
:  ۱۴.۶
:  ۲۱.۸
:  سخت
:  ۲۰۸
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار