:  ۳۸۵۵۶
:  شعر معاصر ایران
:  مجموعه اشعار فروغ فرخزاد
:  شعر فارسی قرن 14
   فروغ فرخزاد
:   آیدین
:  رقعي
:  ۱۴.۵
:  ۲۱
:  نرم
:  ۴۳۲
:  ۳۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ
بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم
۲۳ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
شعری از مادر حقیقی ام:
آن داغ ننگ خورده که میخندید
به طعنه های بیهده ، من بودم

گفتم ... دیدن ادامه » که بانگ هستی خود باشم
اما دریغ و درد که زن بودم
۱۹ آبان ۱۳۹۴
محمد اکبری این را خواند
پری ناز ذبیحی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید