:  ۳۵۲۷۰
:  شعر معاصر ایران
:  مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور
:  شعر فارسی قرن 14
   قیصر امین پور
:   مروارید
:  رقعی
:  ۱۴.۷
:  ۲۲
:  سخت
:  ۴۶۰
:  ۸۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
«اعتراف»

خارها
خوار ... دیدن ادامه » نیستند

شاخه‌های خشک
چوبه‌های دار نیستند

میوه‌های کال کرم خورده نیز
روی دوش شاخه بار نیستند

پیش از آنکه برگ‌های زرد را
زیر پای خویش، سرزنش کنی
خش‌خشی به گوش می‌رسد:

برگ‌های بی‌گناه،
با زبان ساده اعتراف می‌کنند
خشکی درخت
از کدام ریشه آب می‌خورد!

«اعتراف ، آینه های ناگهان ، قیصر امین پور»
http://ideality.ir
۲۹ بهمن ۱۳۹۵
امیر ملکی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید


حرفهای ما هنوز ناتمام...
تا ... دیدن ادامه » نگاه می کنی:
وقت رفتن است
بازهم همان حکایت همیشگی !
لحظه ی عظیمت تو ناگزیر می شود
آی...
ناگهان
چقدر زود
دیر می شود! قیصر امین پور
۲۴ آبان ۱۳۹۴
عزیمت تصحیح گردد.
حرف های ما هنوز ناتمام...
تا نگاه می کنی:
وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی!
پیش از آنکه باخبر شوی
لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود
آی...
ای دریغ و حسرت همیشگی!
ناگهان
چقدر ... دیدن ادامه » زود
دیر می شود!
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
سراپا اگر زرد پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم
چو گلدان خالی ، لب پنجره
پر ... دیدن ادامه » از خاطرات ترک خورده ایم
اگر داغ دل بود ، ما دیده ایم
اگر خون دل بود ، ما خورده ایم
اگر دل دلیل است ، آورده ایم
اگر داغ شرط است ، ما برده ایم
اگر دشنه ی دشمنان ، گردنیم !
اگر خنجر دوستان ، گرده ایم !
گواهی بخواهید ، اینک گواه :
همین زخمهایی که نشمرده ایم !
دلی سربلند و سری سر به زیر
از این دست عمری به سر برده ایم قیصر امین پور
۲۴ آبان ۱۳۹۴
امیر ملکی این را خواند
علی جهانشاهی ، mahsa nzr و محبوبه صمیمی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید