:  ۱۴۰۳۱۱
:  شعر معاصر ایران
:  سیب هوس
:  شعر فارسی قرن 14
   امید صباغ نو
:   نیماژ
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۴
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۸۴
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
مردی به این که عشق ده زن بوده باشی نیست
مردان قدرتمند تنها یک نفر دارند!
ترجیح دادم لحن پرسوزم بفهماند
کبریت ... دیدن ادامه » های بی خطر خیلی خطر دارند!
بهتر!فرشته نیستم،انسان بی بالم
چون ساده تَرکت میکنند آنان که پَر دارند!
می خواهمت دیوونه جان!می خواهمت،ای کاش
(نادوستان)ام از سرِ تو دست بردارند....
۲۰ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
قبل رفتن نخواستی حتی
یک دقیقه رفیق من باشی
ارزش یک دقیقه را تنها
مُجرمِ ... دیدن ادامه » پای دار میفهمد
شهر،بعد ازتو درنگاه من
با جهنم برابری میکرد
غربتِ اخرین قرارم را
ادمِ بی قرار می فهمد
انتظارِ من از توانِ تو
بیشتر بود ،چون که قلبم‌ گفت:
بس کن اخر!مگر کسی که نیست
چیزی از انتظار می فهمد؟!
۲۰ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
خیانت در امانت طبق حکم شرع جایز نیست
امانت بود عشقم در وجودت،حیف نامردی!
۲۰ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتند:
نگذر از غرورت،کار خوبی نیست
باید خودت فهمیده باشی یارخوبی نیست
گفتند:
هرگز ... دیدن ادامه » لشگرت را دست اون نسپار
این خائنِ بالفطره پرچم دار خوبی نیست!
ترک تو ودرک جماعت کار دشواری ست
تکرار تنهایی ولی تکرار خوبی نیست...
آزادی از تو ،انحصار واقعی از من
بازی شیرینی ست،استعمار خوبی نیست!
۱۹ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید