:  ۱۳۴۱۵۱
:  شعر معاصر ایران
:  بی نظمی
:  شعر فارسی قرن 14
   آرمین یوسفی
:   چشمه
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۰
:  نرم
:  ۹۷
:  ۱۳۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
و من
هرچه عکس ها را ورق بزنم
باز کودکی ام را می بینم
که ... دیدن ادامه » ایستاده
و قد تنهایی اش از اوبلندتر است
۲۲ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
درهمین چند دقیقه خواندن این شعر
سلولی درتنت
دست به خودکشی زده است
سلولی ... دیدن ادامه »
اما
در مغزت به دنیا خواهد آمد
وقتی
به زنی که دوستش داری
فکرمیکنی
۲۲ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مردی
که تو را دوست دارد
چه سهمی از دوست داشتن من را
دزدیده است؟
۲۲ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید