:  ۱۱۶۶۳۳
:  شعر معاصر ایران
:  بانگ نی
:  شعر فارسی قرن 14
   هوشنگ ابتهاج
:   کارنامه
:  رقعی
:  ۱۳۹۵
:  ۱
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  سخت
:  ۱۳۶
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

این مثنوی که در طول دهه پنجاه و شصت سروده شده بارها از سوی شاعر مورد بازبینی قرار گرفته این مثنوی بلند است که می‌توان سرگذشت و فراز و فرود انسان‌ها را در هر دوره و زمانه‌ای از زبان وی و این مثنوی شنید.

در صفحه ابتدایی کتاب یک برگ خطی از مثنوی معنوی به تصحیح نیکلسون چاپ شده است. کاغذی که هدیه ارزشمند مرتضی کیوان به هوشنگ ابتهاج است.

بخشی از کتاب:

نی مدد می خواهد از ما ای نفس
هان به فریاد دل تنگش برس

سال ها ناگفته ها ماند این شرح درد
دردمندی خوش نفس سر برنکرد

عاشقان رفتند ازین صحرا خموش
برنیامد از دل تنگی خروش

دردها را سر به سر انباشتند
انتظار سینه ما داشتند

تا نفس داری دلا فریاد کن
بستگان سینه را آزاد کن...دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بانگ نی - سایه (هوشنگ ابتهاج)
سر به سنگی می زدم فریادخوان
پاسخم آمد شکستِ استخوان
سنگِ ... دیدن ادامه » سنگین دل چه می داند که مرد
از چه سر بر سنگ می کوبد به درد
او همین سنگ است و از سر ها سر است
سنگ روزِ سر شکستن گوهر است
تا چنین هنگامهء سنگ است و سر
قیمتِ سنگ است از سر بیشتر!
روزگارا از توام منّت پذیر
گوهرِ ما را کم از سنگی مگیر
هر که با سنگی ز سویی تاخته ست
سایه هم لعلِ دلی انداخته ست...
۰۷ دى
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مثنوی بانگ نی استاد هوشنگ ابتهاج یکی از ارزشمندترین منابع شعرفارسی است که درتایخ شعرایران ماندگار وارمغانی است سترگ وستودنی برای آیندگان.
۰۴ دى ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بعد از مدت ها منتشر شد
۲۱ آبان ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید