:  ۹۲۷۰۷
:  شعر معاصر ایران
:  رفتار با کلمات (جهان تازه شعر)
:  شعر فارسی قرن 14
   سمیرا کرمی
:   چشمه
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۰
:  نرم
:  ۷۸
:  ۶۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

سمیرا اکرمی به سال ۱۳۶۳ به دنیا آمده و با مجموعه شعر «دیگری» در فضای شعر امروز اعلام حضور کرد. هرچند که این مجموعه آنچنان که باید دیده نشد. دومین مجموعه شعر او که با عنوان «رفتار با کلمات» به تازگی به همت نشر چشمه (با همکاری نشر باران میشان) در مجموعه «جهان تازه شعر» منتشر شده است.

مجموعه کتابهای جهان تازه شعر که نشر چشمه (با همکاری چند نشر نوپا) در قطع و یونیفرمی مشخص منتشر می کند؛ مجموعه ای است که معرف جریانی متشکل از شاعران مستعد و آینده دار شعر امروز و چهره های نامدار از نسل های پیشین است. از این سبب فرصت خوبی مهیا شده تا شعرهای این شاعر جوان به مراتب بهتر از گذشته در معرض توجه قرار بگیرند. بخصوص آنکه این اشعار نشان دهنده پختگی زبان و فرمی حساب شده تر سروده های تازه سمیرا کریمی در قیاس با سروده های قبلی اوست. باید اشاره کرد که  بافت زبانی و ریتم موسیقیایی کلمات در این اثر به شکل محسوسی نشان از رشد شعر این شاعر جوان دارد.

در رفتار با کلمات خواننده ۴۶ شعر از سروده های سمیرا اکرمی هستیم. اشعاری کم و بیش بلند (در قیاس با کوتاهی شدید شعرهای امروز) که برخوردار از زبانی روایی هستند و این ویژگی ها امتیازی برای متمایز ساختن اشعار او از اغلب شاعران امروز محسوب می شود.

در یکی از اشعار کتاب می خوانیم:

و تو مرا بلد نیستی عزیزم
که تعارف دستمالی کافی بود
تا تمام دریا را بی آن که غرق شوم
گریه کنم
گاهی باید

انسان را تعارف کرد
و من بگویم میل ندارم

فعل های منفی من دروغ گوهای بزرگی هستند
که مرا به انزوای خود می برند

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کمی مرا دوست داری
کمی قهوه را
کمی یکشنبه
کمی ... دیدن ادامه » پیاده روی پشت سرم را
تنها منم که چشمم به سیاهی مردمک های توست
تاریک خانه ای که از آن
عکس های رنگی می خواهم

سمیرا کرمی
مجموعه شعر: رفتار با کلمات
۱۶ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید