:  ۴۴۰۹۰
:  زنان و فمنیسم
:  دو جستار درباره فلسفه سیاسی فمینیسم
:  فمینیسم
   جین منسبریج
   نیلوفر مهدیان
:   نشر نی
:  رقعی
:  ۱۳۹۴
:  ۲
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۵۶
:  ۸۶,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

فمینیسم هم‌اکنون به موضوعی بحث‌انگیز و جدی در برابر نظریهٔ سیاسی غربی بدل شده است. برای مثال، فمینیسم نشان داده است که تأکید نظریهٔ سیاسی غرب بر عدالت یا آزادی با نادیده‌گرفتن کامل فضای خانه و خانواده همراه بوده است. به عبارت دیگر، مردان نظریه‌پرداز عدالت و آزادی را برای فضای بیرون از خانه، تعریف کرده‌اند که به‌طور سنتی به مردان اختصاص داده می‌شد، و خانه و خانواده را، که به‌طور سنتی عرصه‌ای زنانه محسوب می‌شد، از دایرهٔ مصادیق عدالت و آزادی به کلی حذف کرده‌اند.

فمینیسم، به مثابه نظریهٔ برابری جنسی، دربرگیرندهٔ دیدگاه‌هایی است که دیگر نمی‌تواند در شیوه‌های سنتی نظریه‌پردازی غربی بگنجد. هرچه بی‌کفایتی نظریهٔ سیاسی غربی در تبدیل جهان به جایی بهتر برای زندگی آشکارتر می‌شود، فمینیسم به منزلهٔ نظریه‌ای جایگزین اهمیت بیشتری می‌یابد.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!