:  ۱۲۷۷۱۹
:  زنان و فمنیسم
:  تمرین های تئاتر فمینیستی (کتاب راهنما)
:  نمایش فمینیستی
   ایلین استن
   شیرین بزرگمهر
:   بیدگل
:  رقعي
:  ۱۳۹۶
:  ۱
:  ۱۴.۵
:  ۲۰.۵
:  نرم
:  ۳۰۸
:  ۳۲۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!