:  ۱۲۲۸۶۳
:  زنان و فمنیسم
:  تیغ و سنت (بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با ختنه زنان)
:  ختنه زنان ایران
   رایحه مظفریان
:  وزیری
:  ۱۶.۵
:  ۲۳
:  نرم
:  ۳۶۸
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!