:  ۳۷۸۹۳
:  متون مذهبی
:  عهد جدید
:  کتاب مقدس.عهد جدید- ترجمه ها
   ندارد
   پیروز سیار
:   نشر نی
:  وزیری
:  ۱۶
:  ۲۴
:  سخت
:  ۱۳۱۲
:  ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

این کتاب نخستین ترجمهٔ فارسی عهد جدید است که به همراه مقدمه ها، پانوشت های تفسیری، ارجاعات حاشیهٔ صفحات و پیوست های متعدد در ایران انتشار می یابد. مأخذ این ترجمه، کتاب مقدس اورشلیم است که یکی از معتبرترین روایت های کتاب مقدس در دنیا است و به اکثر زبان های اروپایی برگردانده شده است. پدیدآورندگان این اثر، گروهی متشکل از سی وسه عالم برجسته بوده اند که از زمرهٔ بزرگ ترین متخصصان کتاب مقدس به شمار می آمدند. این کتاب دارای پانوشت های تفسیری و ارجاعات حاشیهٔ صفحات است و در آن برای هر کتاب یا هر دسته کتاب، مقدمه ای نگاشته شده که در آن مباحث مربوط به نسخه شناسی و تصحیح متن، محتوای ادبی، زمینه های تاریخی، مباحث مربوط به قانون کتاب مقدس و نیز الهیات با دقت تشریح شده است. آخرین متن تجدیدنظرشدهٔ کتاب مقدس اورشلیم که در 1998 انتشار یافته، مبنای این ترجمهٔ فارسی بوده است. مترجم در عین پیروی دقیق از متن کتاب مقدس اورشلیم، برای رفع مشکلات ترجمه، به نُه روایت دیگر کتاب مقدس نیز مراجعه کرده است. علاوه بر این، تمامی ترجمه های فارسی کتاب مقدس را نیز که در صدوپنجاه سال اخیر به چاپ رسیده اند مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!