:  ۱۶۳۵۳
:  متون مذهبی
:  دعای کمیل
:  دعای کمیل
   سید مهدی شجاعی
:   نیستان
:  جیبی
:  نرم
:  ۵۶
:  ۱۵,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

کتاب دعای کمیل متن دعای کمیل بن زیاد به همراه ترجمه ی آن به قلم سید مهدی شجاعی است. انتشارات نیستان مجموعه ای چهار جلدی با نام نیایش ها و زیارت ها در قطع جیبی به چاپ رسانده که این کتاب جزء همین مجموعه است. در این کتاب می خوانیم: اللهم مولای …….. خدای من مولای من کم من قبیحٍ سترته …….. چه زشتی های فراوانم را که تو پوشاندی و کم من فادحٍ من البلاءِ اقلته ……… و چه بلاهای سخت را که از من گرداندی و کم من عثارٍ وقیته ……… و مرا از چه لغزشگاه های متنوع که رهاندی و کم من مکروهٍ دفعته ……… و چه بدی های بسیار را که ازمن رماندی و کم من ثناءٍ جمیلٍ لست اهلاً له نشرته ……… و چه بسیار صفات خوب و تعاریف زیبا که در من نبود، به مردم باوراندی

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!