:  ۷۳۲۳۱
:  تاریخ معاصر
:  پدر و پسر ناگفته ها از زندگی و روزگار پهلوی ها
:  ایران
   محمود طلوعی
:   نشر علم
:  وزيري
:  ۱۳۹۲
:  ۱۱
:  ۱۷
:  ۲۴
:  سخت
:  ۸۵۰
:  ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب خوبی بود
نکته ها و ناگفته های بسیاری داشت.
و منابع خوب و معتبر
۱۶ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید