اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۴۵۱۲۶
:  تاریخ معاصر
:  ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران (مجلس اول و بحران آزادی)
:  تاریخ
   فریدون آدمیت
:  وزیری
:  ۱۳۸۷
:  ۲
:  ۱۷.۸
:  ۲۴.۳
:  سخت
:  ۴۱۹
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
خواندن این کتاب را به تمام کسانی که علاقمند به تاریخ معاصر ایران و وقایع مشروطه و بالاخص روند کار مجلس اول هستند توصیه می کنم. آدمیت به شیوۀ خاص خود، که بررسی اسناد درجه اول است، به وقایع مجلس اول نگاه می کند. گهگاه لحن نویسنده تند می شود و مخصوصاً به نظر می رسد که با افرادی چون تقی زاده مسئلۀ شخصی دارد و تیغ انتقاد را بیش از آن چه که شایستۀ ... دیدن ادامه » کاری علمی است متوجه تقی زاده می کند و در عوض از شخصی چون محمودخان علامیر احتشام السلطنه بسیار تعریف و تمجید می کند به حدی که ظن مبالغه پیش می آید (آدمیت تقی زاده را به بی شرافتی و وقاحت و دروغگویی و ناراستی و بی صداقتی و بی سوادی و بی دانشی و فضل فروشی و خودبزرگ بینی و ... متهم می کند. دوستی می گفت که بین عباسقلی خان قزوینی معروف به آدمیت، پدر فریدون آدمیت، با تقی زاده دشمنی و نقار بوده و عباسقلی خان تقی زاده را متهم می کرده که مجاهدین قفقازی را مأمور کشتن وی کرده بوده است، العهدة علی الراوی. از سوی مقابل، در جایی خواندم که احتشام السلطنه پس از واقعۀ بمب اندازی به شاه در دوشان تپه از عباسقلی خان تشکر کرده چون با سخنانش آتش خشم شاه را فرو نشانده است. شاید حسن ظن آدمیت به احتشام السلطنه هم ناشی از همین محبت میان پدرش و دومین رییس مجلس اول باشد). باری، با تمام اینها «مجلس اول و بحران آزادی» یکی از خواندنی ترین کتابهایی تاریخی در وصف وقایعی است که بر مجلس اول رفت و به بمباران مجلس منتهی شد.
۲۵ آذر ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید