:  ۱۴۱۳۷۵
:  تاریخ معاصر
:  منشا درد ما جای دورتری است
:  تروریسم فرانسه پاریس قرن 21
   آلن بدیو
   بهروز عارفی
:   دیبایه
:  رقعی
:  ۱۳
:  ۲۰
:  نرم
:  ۸۴
:  ۱۴۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
لطفا معرفی بیشتر
۲۸ تير ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید