:  ۱۱۶۱۲۴
:  تاریخ معاصر
:  جامعه شناسی روسپی گری (بررسی آسیب های اجتماعی)
:  تاریخ ایران
   سعید مدنی قهفرخی
:  رقعی
:  ۱۴
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۴۰۰
:  ۶۶۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

روسپی کیست و روسپی گری از چه‌زمان و با چه هدفی گسترش یافت؟ تاریخ روسپی‌گری در ایران از چه زمانی آغاز می‌شود و چه عواملی در رشد این پدیده تاثیرگذار بوده‌اند؟

اغلب اوقات، زنان، فحشا را به مثابه رفتاری موقت برای افزایش درآمد خود درنظر می‌گیرند اما به رغم خواسته خود در این کار باقی می‌مانند و قسمت اعظم درآمد آن‌ها را واسطه‌ها (پااندازان-حامیان) کسب می‌کنند؛ در واقع زنان تن‌فروش خود قربانی فعل مجرمانه‌ای هستند که مشتری‌های‌شان آن را تشویق می‌کنند.

این کتاب، جمع‌بندی مطالعات سال‌های گذشته درباره روسپی‌گری است. نویسنده ضمن مروری تاریخی بر وضعیت روسپی‌گری است. مرتبط با آن، مجموعه یافته‌های حاصل از مطالعه خود و همکارانش را با عنوان «ارزیابی سریع وضعیت روسپری‌گری در شهر تهران» به یافته‌های قبلی افزوده تا تصویری به روز‌تر و شفاف‌تر از موضوع ارائه دهد.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
الگوی روسپیگری تغییر کرده و هنوز هم در حال تغییر است. بنابراین چرا نباید دیدگاه ما نیز متناسب با این واقعیت در حال تغییر، دگرگون شود؟... آنچه فهم تغییر در روسپی گری به ما می آموزاند آن است که در ماهیت، چرایی و نوع واکنش نسبت به این پدیده تجدیدنظر کنیم وحصارهای نامریی که نظام قدرت برای تداوم حیات خود پیرامون ما بنا کرده را بشناسیم و فراتر از آن رویم...
بحث حکم مشروع یا نامشروع صادر کردن برای تن فروشی نیست، این میدانی است که قدرت برای ما تعیین کرده است...
مساله ی مهم فراموش کردن نقش و منافع قدرت در اصرار بر ممنوعه بودن حوزه ی بحث وگفتگو در این زمینه و واکاوی و به اعتباری تبارشناسی آنچه است که در چها دهه ی اخیر رخ داده...
سالهاست ... دیدن ادامه » سخن فرادستان صاحبان قدرت را در تقبیح فروش تن و تحقیر روسپیان شنیده ایم و جز آن هیچ نشنیده ایم. شاید وقت آن رسیده تا سخن ستمدیدگان را بشنویم و ...

از مقدمه کتاب

کتاب جالبیست که توصیه می کنم مطالعه بفرمایید.خصوصا عزیزان اهل امر و نهی که به جای در نظر گرفتن عوامل و زمینه ی بروز یک پدیده یا رخداد تنها فرد ورفتار اون رو مدنظر قرار می دن و به دنبال صدور حکم برای همه.
اونچه که در این کتاب خیلی جالبه خارج کردن روسپیگری از حالت تابو و یک موضوع خط قرمزی به یک مساله ملموس و عینی است که از مناظر مختلف به بررسی آن می پردازد.
۱۲ مهر ۱۳۹۶
اما به نظر حقیر کتاب راه حلی مناسب برای رفع این آسیب اجتماعی ارائه نمیده
سپاس خسرو پرویز
۳۰ تير
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
روزی مولانا از محله ی بدنامی می گذشت، فاحشه زنی بود بسیار جمیله، و او را کنیزکان بسیار در کنار... کنیزکان فاحشه را خبر دادند، به یکباره بیرون آمده، سر در قدم او (مولانا) نهاد.
مولانا گفت: زهی پهلوانان، زهی پهلوانان، که اگر بارکش شما نبودی، چندین نفس لوامه اماره را که مغلوب کردی؟ وعفت عفیفه زنان، کجا پیدا شد؟
یکی از ارباب امر و نهی به او ایراد کرد که: این چنین بزرگی، با قحاب طرابان، چندین پرداختن و ایشان را به انواع نواختن، وجهی ندارد.
مولانا ... دیدن ادامه » جواب داد: حالیا او در یکرنگی می رود و خود را چنان که هست بی رزق می نماید. اگر مردی، تونیز چنان شو و از دو رنگی درآی، تا ظاهر توهم رنگ باطن شود و اگر ظاهر و باطن تو یکسان نشود، باطل شود و عاطل گردد.(مناقب العارفین افلاکی)

از مقدمه ی کتاب
۱۲ مهر ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
باید خیلی کتاب جذابی باشه
۱۱ آبان ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید