اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۴۵۲۳۱
:  نشریات- داخلی
:  مرگ (ارغنون 26 و 27)
:  مرگ- مقاله ها و خطابه ها
   جمعی از نویسندگان
   جمعی از مترجمان
:  وزیری
:  ۱۶.۴
:  ۲۳.۴
:  نرم
:  ۴۸۸
:  ۶۲۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
اکثر آدمیان در نوسان میان هراس مرگ و سختیهای زندگی،حیات خود را در فراز و نشیب ذلت طی می کنند؛آنان به زیستن رغبتی ندارند و با این حال نمی دانند چگونه بمیرند.پس بکوش تا با طرد همه ی دل نگرانی ها،زندگی را در کل بر وفق مراد خویش کنی.هیچ نعمتی دارنده اش را سعادتمند نخواهد کرد،مگر آن که او در ذهنش با امکان خسران آن کنار آمده باشد.از این رو،روح ... دیدن ادامه » خویش را در برابر آن بداقبالی ها که گریبان قدر قدرت ترین ها را نیز خواهد گرفت،سخت و مقاوم ساز.
سِنِکا
۲۳ آبان ۱۳۹۴
سبحان معصومی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تمام آنچه نیاز داری به پیش رفتن است؛بدین سان در خواهی یافت که هستند چیزهایی که چندان نباید از آنها در هراس بود،دقیقا از آن رو که هراسی عظیم را به تو تلقین می کنند.هیچ شرّی از آن رو که آخرین شرّ است عظیم نیست.مرگ سر می رسد:بناست که از آن بهراسیم،اگر که بتواند با ما بماند.ولی مرگ یا نباید اصلا سر رسد،یا در غیر این صورت،بیاید و بگذرد.
...

دو ... دیدن ادامه » قطعه از سِنِکا در باب مرگ
۲۳ آبان ۱۳۹۴
سبحان معصومی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید