:  ۱۶۲۰۲۸
:  نشریات- داخلی
:  نشریه فصل نامه فیلم خانه 25
:  نشریات
   جمعی از نویسندگان
:   فیلمخانه
:  وزیری
:  ۱۳۹۸
:  ۱
:  ۱۶.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۵۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!