:  ۱۵۳۰۶۱
:  نشریات- داخلی
:  نشریه فصل نامه فرهنگ بان 1
:  نشریات
   جمعی از نویسندگان
:   آگاه
:  وزیری
:  ۱۳۹۸
:  ۱
:  ۱۷
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۱
:  ۳۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
راسل در حیطه اخلاق انسان را موجودی می‌داند که «ناگزیز در پی ارضای امیال خویش» است. در اخلاقی که او مد نظر دارد امور عاطفی مهم‌تر از امور عقلانی صرف است؛ «واقعیت بنیادین» اخلاق، احساسات و هیجان‌ها هستند.
این طبعاً به این معنا نیست که صدای خرد در مورد اخلاق خاموش است؛ اما کار خرد به طور عمده این است که ابزار رسیدن به هدف دلخواه را فراهم آورد، نه این که این اهداف را تعیین کند. بنابراین آنچه با امیال همساز است به تعبیر اخلاق خوب است و آنچه مخالف امیال است بد یا شر است. اما راسل تلاش برای خوشحالی و سعادت را به تنهایی در شمار آرزوها و امیال به حساب نمی‌آورد بلکه همچنین «عشق و دوستی» و « هنر و دانش» را. در عین حال امیال خیرخواهانه مانند آرزوهای پدر و مادر برای فرزندانشان و «همدردی و ترحّم» نیز وجود دارد.
به طور کلی این گزاره معتبر است که « ارضای میل هرکس همان ‌قدر خوب است که ارضای میل دیگری.»

شمارهٔ ... دیدن ادامه » نخست فصلنامهٔ فرهنگ بان
مقالهٔ «برتراند راسل»
نوشتهٔ ویلهم وَیشدل
ترجمهٔ محمد مبشری
صفحات ۷۴ و ۷۵


۰۵ آذر
مینا مکوندی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
نگاهی کنیم به شرحی که رضاقلی‌خان هدایت از سفارش آقا محمد خان به ولیعهد خود فتحعلی خان جهانبانی می‌آورد:
«روزی حضرت نایب‌السلطنه فتحعلی‌خان جهانبانی به آن پادشاه آگاه خدمتی شایسته کرد یا پاسخی درخور و بایسته گفت تا طبع آن حضرت نیک برشکفته شد، به برادرزاده فرمود:« از من تمنایی کن که روا دارم.» شاهزادهٔ آزاده را تملقی و خوش‌آمدی به خاطر رسیده عرض کرد:« الحمد، مرا از دولت آن حضرت حاجت و نیازی نیست، کارهایم بر وفق نظام است، و وسعتی و راحتی تمام دارم، اما اگر تخفیفی در جمع منال رعایا رَوَد مزید دعاگویی دولت شود.» پادشاه دانا برآشفت و او را براند. پس از لابه و الحاح و انابه دگرباره بخواند و فرمود: « ای فرزند ارجمند! رأیت خام است و بر خطاست، چون با رعایا به سر نبرده‌ای از حالت این گروه عامه تجربتی حاصل نکرده‌ای. رعیت چون آسوده گردد در فکر عزل رئیس و ضابط افتد. علی هذا القیاس، چون عموم اهالی ملک را فراغت روی دهد به عمال و حکام تمکین نکنند و در فکرهای دور و دراز افتند. این گروه فرومایه را باید به خود مشغول کردن که از کار رعیتی و گرفتاری فارغ نگردند؛ و الا کار زراعت و فلاحت نقصان یابد و توفیر در غله و حاصل ضعیف شود و قحط پدیدار آید و لشکری از کار بیفتد و فساد‌های عظیم روی دهد و ملک از میان برود. ارباب زراعت و فلاحت باید چنان باشند که هر ده خانه را یک دیگ نباشد تا به جهت طبخ آشی یک روز به عطلت و انتظار به سر برند و الا رعیتی نکنند و نقصان در ملک روی کند.» (رضا قلی خان هدایت، روضة‌الصفای ناصری، ۷۴۲۱/۱).


شمارهٔ ... دیدن ادامه » نخست فصلنامهٔ فرهنگ بان
مقالهٔ «سرشتِ ایلیاتیِ استبداد و زراندوزیِ حکومت در عصر فتحعلی‌شاه قاجار»
نوشتهٔ احمد کاظمی موسوی
صفحه ۲۰

۰۵ آذر
مینا مکوندی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید