:  ۱۳۹۰۳۳
:  نشریات- داخلی
:  نشریه دو ماه نامه ادبیات داستانی برگ هنر 17 (ویژه نامه احمد محمود)
:  نشریات
   جمعی از نویسندگان
:   ققنوس
:  وزیری
:  ۱۳۹۷
:  ۱
:  ۱۶.۵
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۱۶۰
:  ۱۲۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!